Åsa Odell är ledamot i LRFs riksförbundsstyrelse och driver lantbruk öster om Trelleborg med huvudsaklig inriktning på grisuppfödning och växtodling.

Det känns väldigt stimulerande att få leda LRF Kött. Inte minst mot bakgrund av att allt fler konsumenter och kunder uppskattar och efterfrågar de värden som svenskt kött står för. Det är nu viktigt att köttföretagarna får konkurrenskraftigare villkor så vi kan skapa tillväxt och möta den ökade efterfrågan, säger Åsa Odell.

LRF Köttdelegation består av:

Åsa Odell, ordförande, LRFs riksförbundsstyrelse

Jan Forsell, vice ordförande, Sveriges Nötköttsproducenter

Lennart Nilsson, LRFs riksförbundsstyrelse

Mattias Espert, Sveriges Grisföretagare

Magnus Jönsson, Svenska Fåravelsförbundet

Lena Åsheim, Sveriges Djurbönder

Hans Agne, Adjungerad, Svenska Köttföretagen

LRF Kött är en branschavdelning med syfte att öka de svenska köttproducenternas lönsamhet, konkurrenskraft och tillväxt genom att bland annat arbeta med köttspecifik näringspolitik, kommunikation, omvärlds- och marknadsanalys samt att initiera verksamhet som stödjer utveckling av marknad och primärproduktion.

Åsa Odell

Företaget har 420 suggor och föder årligen upp 7 000 slaktsvin. Resterande 3 000 smågrisar säljs till andra slaktsvinsproducenter. Växtodlingen är på 360 hektar, varav 140 hektar ägd areal, med spannmål, oljeväxter och sockerbetor. Företaget sysselsätter cirka fem personer på heltid.