Sedan förra sommaren har den ersättning bönderna fått för mjölken sjunkit med 25 procent. Prisutvecklingen har Sverige gemensamt med andra länder, men det högre kostnadsläget i Sverige till följd av politiska beslut, gör situationen för svenska mjölkbönder extrem. Det kostar nu ofta mer att producera mjölken än vad bonden får betalt för den.

Idag meddelar regeringen att budgetförhandlingarna resulterat i att återbetalningen av dieselskatten höjs till 170 öre.

- Det är bra att landsbygdsministern fått igenom denna åtgärd i förhandlingarna. Dagens besked är ett steg i rätt riktning, men om det verkligen ska göra skillnad för Sveriges mjölkbönder i det mycket akuta läge de befinner sig, behövs fler insatser för att stärka svensk konkurrenskraft, säger LRFs förbundsordförande Helena Jonsson.