Den största turistverksamheten bland landsbygdsföretagen är att erbjuda boende. Enligt de senaste siffrorna från LRF erbjöd 2 297 företag olika typer av boendekoncept. Konceptet ”Bo på lantgård” är mest känt, men utgör bara en liten del av företagens turistintänkter. Sammantaget bedrev nästan 5 500 av LRFs medlemsföretagare turistverksamhet 2013 och fler kunde tänka sig att starta. 

– Det är roligt att fler lantbruksföretag vill börja med turistverksamhet, under de senaste åren har vi märkt en uppåtgående trend. Att erbjuda möjligheten att komma ut på landsbygden och besöka en gård eller ta del av lokalproducerade svenska råvaror ökar bara förståelsen om de möjligheter och nödvändigheter som landsbygden erbjuder, säger LRFs vice förbundsordförande Åsa Odell. 

Den största ökningen bland turistverksamheterna har skett bland de som serverar mat och dryck. Anledningen är det ökande intresset för närproducerade livsmedel. Näringsverksamheter och företag inom turism omfattar boende, jakt och fiske, häst, mat och dryck, långvarig uthyrning av fritidshus och övriga upplevelser. Totalt omsatte näringarna runt 895 miljoner kronor.