Mötet i Jönköping hålls i samband med att EUs jordbruksministrar har ett extrainsatt rådsmöte i Bryssel om hur mjölkkrisen ska avhjälpas. Till Bryssel reser även svenska lantbrukare för att delta i den demonstration som anordnas där. Situationen för de svenska mjölkbönderna är akut eftersom de har ett högre kostnadsläge jämfört med sina europeiska kollegor.
I Jönköping träffar lantbrukare politiker och representanter för banker, konsumenter, mejerier, handeln och myndigheter för att diskutera vilken livsmedelsproduktion vi vill ha i Sverige och en handlingsplan för att nå dit.

Dag: måndag den 7 september.
Tid: 10.00 – 14.00
Plats: Elmia i Jönköping

För mer information, kontakta LRFs pressjour: 08-787 57 77

Hålltider från programmet
10.00 Helena Jonsson, LRFs förbundsordförande, välkomnar.
10.15 Palle Borgström, ordförande LRFs mjölkdelegation, ger en bild av dagsläget.
10.30 Öppet forum med diskussion i grupper. Varje aktörsgrupp får tillsammans med processledare och lantbrukare diskutera målbild och handlingsplan för att möta utmaningarna.
ca 11.30 Lunch.
12.30 Öppet forum fortsättning.
13.30 Sammanfattning av resultat från mötet.
13.45 Rapportering direkt från Bryssel.