– Vi är eniga kring att jordbruket har en påverkan. Men vägen till ett hållbart jordbruk och ett skyddande av Östersjön är inte ökade regler och begränsningar. Den deklaration som vi har enats om ligger helt i LRFs linje och betonar att resurseffektivitet och hållbar intensifiering är vägen framåt för att vi ska nå samhällets olika mål om stärkt livsmedelsproduktion, god miljö i Östersjön och en levande landsbygd, säger Lennart Nilsson, ledamot i LRFs riksförbundsstyrelse.

Deklarationen framhåller att jordbrukare i Östersjöregionen ställer sig bakom en medverkan i arbetet för en renare Östersjö genom ett hållbart jordbruk.
– BFFE framhåller vikten av en kostnadseffektiv jordbrukspolitik som säkerställer både produktivitet och livsmedelstrygghet. I det framtida miljöarbetet måste man dessutom ta hänsyn till den interna belastningen från Östersjöns bottnar och förhålla sig till det. De olika jordbruksorganisationerna är överens om att en hållbar Östersjömiljö uppnås genom goda övervägande mellan miljökrav och produktionsvillkor, säger Lennart Nilsson.

– Framöver måste vi hitta sätt att samarbeta för att inte framtida miljöpolitik ska riskera att flytta miljöpåverkan till andra länder. Utan lönsamma lantbruksföretag i Sverige finns varken svensk mat eller pengar att investera i en god vattenkvalitet. Ska vi nå samtliga mål som samhället ställer måste vi inse att vi är beroende av ett livskraftigt jordbruk, säger Lennart Nilsson.