Men det är lätt att bli hemmablind.

De allvarligaste barnolyckorna sker oftast i samband med traktorer. Barnen blir påkörda, påbackade eller ramlar ur traktorn och blir överkörda. Ta aldrig med barnen i traktorn om de inte sitter säkert fastspända på eget säte. Och det är förbjudet att åka i traktorskopan – för både barn och vuxna, säger Anders Danielson på LRF som är ordförande i den nya föreningen Säker Arbetsmiljö Sverige.

Vid upplag av storbalar och handelsgödsel ska det vara förbjudet för barn att vistas. Barn ska inte heller vara ensamma i djurstallar eller i silon. Brunnar kan vara dödsfällor. Gödsel- och urinbrunnar ska därför vara inhägnade med staket och brunnslocken på andra brunnar bör kontrolleras så att de är hela och inte kan flyttas.

Säker Arbetsmiljö Sverige erbjuder rådgivning och stöd till LRFs medlemmar genom att se över gårdens risker och hitta lösningar på hur dessa kan åtgärdas. Föreningen är en fortsättning på arbetet med kampanjen Säkert Bondförnuft och står i nära samarbete med LRF.

– Det är viktigt att barnsäkra sin gård med hänsyn till barnen som vistas där samtidigt som en säker gård och en bra arbetsmiljö är en god investering, säger Anders Danielson.

Varje dag mellan klockan 8-10 finns rådgivarna på Säker Arbetsmiljö Sverige tillgängliga att svara på dina frågor. Ring 070-985 60 00