Britt Rahm är 55 år och kommer närmast från en tjänst som enhetschef på SP Food and Bioscience, tidigare SIK. Hon är ekonom med lång erfarenhet av arbete inom livsmedelsrelaterade bolag. Britt Rahm har tidigare arbetat som ekonomi- och utvecklingschef på Lantmännens utveckling- och kontrollföretag, AnalyCen. Hon var även VD för AnalyCen i Danmark. Britt Rahm har därefter arbetat som ansvarig för miljödivisionen, samt försäljnings- och marknadschef för Eurofins Enviroment Sweden AB.

Den 2 mars tillträdde Britt Rahm som ny VD i Sigill Kvalitetssystem AB.

Sigill Kvalitetssystem AB utvecklar och förvaltar en oberoende certifieringsstandard för kvalitetssäkrad produktion av livsmedel och blommor.

Utvecklingen av regelverken görs tillsammans med intressenterna; primärproducenter, dagligvaruhandel, grossister, konsumenter och experter. Kriterierna i regelverken beskriver hur en trygg och hållbar produktion av livsmedel och blommor ska gå till.

Kontroll- och ursprungsmärkningen Svenskt Sigill får användas för mat och blommor som producerats i Sverige och är certifierad enligt den högre nivån i IP-standarden, IP Sigill. Det innebär extra åtaganden i produktionen när det gäller livsmedelssäkerhet, miljöansvar och djuromsorg.

Kontakt:

Britt Rahm, vd Sigill Kvalitetssystem AB: 070 9348722

Anders Holmestig, ordförande Sigill Kvalitetssystem AB, 076-100 76 13