Nöbble Gård drivs av Veronica och Lennart Svenzén, som förutom att producera ekologisk mjölk och rapsolja också levererar förnybar energi från vindkraft, biomassa och biogas.

Plats: Nöbble Gård, Läckeby Kalmar

Dag: Onsdag den 9 september

09.45-11.00

Presstid kl 11.00-11.15