Allt fler bönder ser goda affärsmöjligheter i att odla och sälja julgranar. 2014 fanns det 205 företag som registrerat att de sysslar med julgransodling. Det är 20 fler företag än året innan (185), och hela 34 fler än 2012 (171). Även hektaren för julgransodling i Sverige har ökat och uppgick förra året till 520 hektar. 2013 odlades julgranar på 471 hektar och 2012 på 391. Det innebär en ökning på 33 procent på tre år.

I Skåne län finns såväl flest företag som odlar julgran (101) som den största arealen odlad mark. 2014 odlades gran på 376 hektar i Skåne. De län som därefter har flest julgransodlare är Västra Götaland, Östergötland och Halland, med 29 respektive 14 och 12 företag.

– Det är glädjande att julgransodling blivit ett extra ben att stå på för allt fler företagare i det gröna näringslivet och den uppåtgående trenden ger anledning att tro att branschen kan växa ytterligare om ännu fler konsumenter väljer en svenskodlad gran, säger Sven Erik Hammar, ordförande i LRF Skogsägarna och vice ordförande i Lantbrukarnas Riksförbund, LRF.

Medan julgransodling i bland annat Danmark är en storindustri är de flesta svenska företagen relativt små. I snitt odlade Sveriges julgransodlare gran på 2,5 hektar under 2014.