Förtroendet för bonden har ökat de senaste tre åren. 2012 instämde 66 procent helt i påståendet att de har förtroende för bonden som producent av svenska råvaror och svensk mat. 2015 hade andelen stigit till 72 procent. Den största ökningen har skett i de yngre grupperna som är 18-29 år respektive 30-44 år. På motsvarande sätt står Stockholm och storstäderna för en stor del av ökningen. LRFs undersökning visar också att förtroendet hos barnfamiljer har ökat.

Det höga förtroendet vittnar om en ökad medvetenhet. Sveriges bönder producerar mat och råvaror med stor hänsyn till djuromsorg, miljö och folkhälsa. Bönderna ser till att hålla våra landskap öppna och skapar jobb i hela landet. Det är glädjande att man som konsument ser det, säger LRFs förbundsordförande Helena Jonsson.

LRF har ställt frågan om förtroendet för bonden som producent av svenska råvaror och svensk mat vid tre tillfällen 2012, 2013 och nu i år. Undersökningarna visar att förtroendet hela tiden ökar.

LRF jobbar ständigt med att sprida kunskap om bonden som producent. Vi bönder försöker skapa möten med konsumenterna, både i butiker och på gården. Det är positivt att så många visar ett genuint intresse för böndernas arbete och svensk mat, säger Helena Jonsson.

LRFs undersökning genomfördes mellan den 5 och 15 juni i år. 1 219 personer intervjuades.