– Intresset för matens ursprung bara växer. Att handla lokala livsmedel i exempelvis en gårdsbutik är ett sätt för konsumenten att komma i direkt kontakt med bonden. På samma sätt uppskattar de som driver verksamheten att träffa sina kunder och få en chans att visa sina varor och sin produktion, säger Åsa Odell, LRFs vice förbundsordförande. 

Enligt LRFs senaste uppskattning bedriver cirka 2 000 företag någon typ av livsmedelsproduktion och förädling. Med lokal livsmedelsförädling menas att man producerar och/eller vidareförädlar egna eller andras gårdsnära råvaror till produkter som säljs via handeln, till restauranger eller direkt till konsumenter. 

Den vanligaste försäljningskanalen är gårdsbutiker. 35 procent av företagen säljer sina varor direkt på gården. Mellan 15 och 20 procent av företagen kombinerar gårdsbutiken med andra typer av försäljningskanaler så som köttlådor, caféer och restauranger. 

Med appen Gårdsbutiker kan man enkelt lokalisera landets olika gårdsbutiker under semestertider. Appen har i dag 1 625 registrerade gårdsbutiker och finns att ladda ner på Appstore.