I en enkät till LRFs lokalavdelningar har medlemmar fått tycka till om frågor som är kopplade till konkurrenskraften inom jordbruks- och trädgårdsnäringen. Utifrån ett underlag med ett 30-tal frågeställningar har 124 lokalavdelningar svarat på vilka frågor som de anser är de mest angelägna. 

Enkätens svar visar att det viktigaste för medlemmarna är att bevara en god djurhälsa och ett gott smittskydd inom produktionen. Strax därefter kommer betydelsen av att ta fram en svensk livsmedelsstrategi. Det anses även mycket angeläget att undvika ett återinförande av handelsgödselskatten i Sverige. Därutöver anger medlemmarna myndigheters service- och handläggningstider, samt livsmedelsindustrins förädling som bland de viktigaste fem frågorna.

– Det känns bra att LRFs medlemmar pekar på den goda djurhälsan och ett gott smittskydd som utgångspunkt för en konkurrenskraftig svensk livsmedelsproduktion och trädgårdsnäring. Svaren visar på betydelsen av att en nationell livsmedelsstrategi tas fram och att konkurrensvillkoren i förhållande till andra länder, exempelvis i fråga om gödsel- och dieselskatter, är en särskilt viktig fråga för medlemmarna, säger LRFs förbundsordförande Helena Jonsson.

I enkätundersökningen gavs det även möjlighet att tycka till om vad man som företagare själv kan göra för att stärka konkurrenskraften. LRFs medlemmar lyfte där fram produktivitet och effektivitet som områden som för utveckling. Andra utvecklingsområden som anges är kundkontakter, samverkan och marknadsföring.