En del av LRF Hästs huvuduppdrag är att ta fram branschstatistik och under hösten 2014 har det genomförts en enkätundersökning till hästföretagare om deras syn på lönsamhet och framtidsutsikter. Samtidigt har HNS, tillsammans med Hästnäringens Yrkesnämnd (HYN) genomfört en analys kring hästnäringens arbetsmarknad.

– Undersökningen om arbetsmarkanden visar att det finns ett antal positiva värden som vi bör förstärka ytterligare, såsom intressanta och meningsfulla jobb, möjlighet att ta eget ansvar samt bra arbetsklimat med samarbete och laganda, säger Sara Westholm, ansvarig för arbetsmarknadsfrågor på HNS.

De delar som får lägre resultat i undersökningarna handlar om lönsamhet för företagarna samt lön, arbetstider och anställningstrygghet. LRF Häst och HNS gör nu gemensamma satsningar för att stötta såväl företagare som arbetsgivare. Bland annat via utbildningsdagar i arbetsmiljö som genomförs under våren och etableringen av Hästföretagarcentrum som ska erbjuda kurser och digitala verktyg till hästföretagare i hela landet.

– Undersökningen visar hur företagarnas omsättningsnivå har ökat med 44 procent jämfört med 2011 och att 40 procent vill utveckla sin verksamhet, bland annat inom marknadsföring och diversifiering, vilket tyder på framtidstro. Men företagarna har svårt att avsätta tid för kompetensutveckling och därför erbjuder vi nu olika webbaserade kurser som är helt kostnadsfria. Dessutom kommer Hästföretagarcentrum erbjuda fysiska utbildningar som genomförs av LRF Konsult och Flyinge, säger Erica Lindberg, chef för LRF Häst.

– Det handlar bland annat om att ge bättre förutsättningar för våra näringsidkare att skapa ekonomiskt hållbara företag, men också om att sprida kunskap kring till exempel arbetsgivarrollen. Något som vi jobbar aktivt med i satsningen Morgondagens hästjobb, säger Sara Westholm, HNS.

Vill du veta mer om undersökningarna och projekten ”Hästföretagarcentrum” och ”Morgondagens Hästjobb - hästnäringens satsning för hållbara, trygga och attraktiva hästjobb” så kommer LRF Häst tillsammans med HNS att finnas på plats i en monter på Hästföretagarforum 26 februari under Gothenburg Horse Show och Eurohorse.