Helena Jonsson har varit LRFs förbundsordförande sedan 2011.

– Jag känner mig både stolt och glad över att få förtroendet att fortsätta leda Lantbrukarnas Riksförbund. Landsbygden har en nyckelroll i framtiden. Där finns framtidens företag med skog, jord, trädgård och landsbygdens miljö som bas. Nu fortsätter vi vårt viktiga arbete för bättre konkurrenskraft inom de gröna näringarna, säger Helena Jonsson, förbundsordförande LRF.

Mikael Bäckström är 53 år och driver Galthults lantbruk utanför Aneby i Småland tillsammans med sin äldste son. Gården innefattar 120 mjölkkor samt rekrytering. Mikael Bäckström är länsförbundsordförande för LRF i Jönköpings län sedan 2005. Han har också flera andra förtroendeuppdrag, bland annat som ledamot i styrelsen för LRF Konsult AB och som ledamot i styrelsen för Länsförsäkringar i Jönköpings län.

Sven Norup är 53 år och bor i Knislinge i Skåne. Han driver tillsammans med sin hustru ett lantbruk med 300 ha växtodling, bland annat stärkelsepotatis, oljeväxter och specialgrödor. Företaget bygger också bioenergianläggningar samt mikromejerier och andra anläggningar för livsmedelsförädling i containerformat. Sedan 2006 är Sven Norup ordinarie ledamot av Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien.

Helena Jonsson är född 1965 och äger och brukar Galtås Södergård utanför Tranås tillsammans med sin man. I företaget ingår också fem arrendegårdar. Sammanlagt brukar familjen 15 hektar skog, 55 hektar åker och cirka 100 hektar naturbete. De odlar djurfoder och föder upp cirka 150 Hereford-djur för avel. Produktionen är Krav-certifierad. Helena Jonsson har en lantmästarexamen. Hon valdes in i LRFs förbundsstyrelse 2004 och blev vice ordförande 2010. Sedan 2011 har Helena Jonsson varit förbundsordförande.

Vid stämman avgick Thomas Magnusson och Bengt Persson som ledamöter.

De sitter i LRFs riksförbundsstyrelse:
Palle Borgström, Älvängen, omval
Lotta Folkesson, Vännäs, omval
Sara Helgstrand, Ålberga, omval
Marcus Söderlind, Långhult, omval
Mikael Bäckström, Aneby, nyval
Sven Norup, Knislinge, nyval
Annika Bergman, Örebro
Sven-Erik Hammar, Funäsdalen
Helena Jonsson, Tranås
Ebba Lindsö, Lidingö
Lennart Nilsson, Harplinge
Åsa Odell, Klagstorp