Kartläggningen som har gjorts under hösten 2014 av Svensk Djurhälsovård tillsammans med Jordbruksverket och Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, visar att svenska avelsgrisbesättningar är fortsatt fria från den antibiotikaresistenta bakterien MRSA.

– Detta är ett glädjande besked. Det arbete som svenska grisproducenter lägger ner på att ha en god djurhållning och på att förebygga smittor ger resultat. Försiktighet vid import av djur och bra hantering av djuren på gårdsnivå är faktorer som bidrar till att minimera problemen med antibiotikaresistens och hålla nere användningen av antibiotika, säger Helena Jonsson, förbundsordförande LRF.

MRSA smittar inte via livsmedel men den kan utgöra en risk för de som kommer i kontakt med grisar.

– LRF arbetar kontinuerligt tillsammans med myndigheter, veterinärer och lantbrukare för att vi ska kunna ha ett fortsatt gott smittskydd med friska djur och en låg antibiotikaanvändning i den svenska grishållningen. MRSA kan dyka upp bland svenska djur och då måste vi vara förberedda på att hantera detta arbetsmiljöproblem, säger Helena Jonsson.