– Det känns som ett fint erkännande av vårt samarbete med samverkan och frivillighet, säger Jonas Johansson som är samordnare i Kävlingeåns vattenråd.

Sjöstjärnan är ett nationellt pris som delas på Havs- och vattenforum i Göteborg 26-27 maj. Priset ska lyfta fram och stödja vattenvårdsinsatser som bygger på samarbete och samverkan inom kommuner, näringar och ideella intressen. Prissumman på 50 000 kronor får användas till sådant som kan bidra till bättre vatten, exempelvis åtgärder, information eller kompetensutveckling.

Juryns motivering lyder:
Till 2015 års Sjöstjärna utses Kävlingeåns vattenråd med Kävlingeåprojektet för att man långsiktigt och framgångsrikt arbetat i bred samverkan med bland andra lantbrukare och flera kommuner för att få till åtgärder för en bättre vattenkvalité, utifrån en helhetssyn och ett lokalt engagemang i vattenförvaltningens anda.

Det är Havs- och vattenmyndigheten, Lantbrukarnas riksförbund (LRF) och Sveriges kommuner och landsting (SKL) som står bakom priset Sjöstjärnan och som ingår i juryn. Prissumman är 50 000 kr och pengarna får användas till sådant som kan bidra till bättre vatten i Sverige. Pristagare kan vara enskild person, en organisation, en förening, ett företag eller en kommun.