Den första juli 2015 påbörjas den andra mandatperioden för LRF Häst och Hästdelegationens nya ledamöter. Arbetet inleddes med att den 24 juni välja Lotta Folkesson från LRFs riksförbundsstyrelse till ny ordförande för Hästdelegationen. Hon tar därmed över stafettpinnen från Titti Jöngren som lade grunden för organisationen.

Nyheter för året är att Ridskolornas Riksorganisation (RRO) och Westernryttarnas förbund (WRAS) kommer att representeras med varsin ledamot i delegationen under 2015. Detta innebär att Avelsföreningen för Svenska Varmblodiga Travhästen (ASVT) och Brukshästorganisationerna Samarbetskommitté (BRUNTE) inte kommer finnas representerade detta år, då mindre organisationer växlar plats i delegationen mellan åren. För 2015 utökas dessutom delegationen med en plats eftersom LRF Häst fått flera medlemsorganisationer sedan starten 2014. Samtliga organisationer i LRF Häst ingår i Hästrådet som träffas två gånger per år, detta för att säkra att alla organisationer har goda möjligheter att påverka arbetet i LRF Häst.

Hästdelegationen kommer att se ut som följer:

epresentanter i Hästdelegationen

Svenska Hästavelsförbundet,Titti Jöngren

Svensk Travsport, Ingemar Alin

Lantbrukarnas Riksförbund, Annika Bergman och Lotta Folkesson

Ridskolornas Riksorganisation, Eva Netterberg

Westernryttarnas förbund, Björn Nilsson

Svenska Ridsportförbundet, Maria Sundin

Svenska Islandshästförbundet, Åse Ericson

LRF har ungefär 5 500 medlemmar som bedriver någon form av hästverksamhet. Enligt Jordbruksverket finns ca 20 000 företag med häst i Sverige vilket innebär att hästföretagandet hamnar på femte plats till antal verksamheter bland de gröna näringarna. LRF ser därmed hästen som en viktig motor i landsbygdens utveckling. Genom samarbete mellan organisationer inom hästnäringen vill LRF Häst skapa bättre förutsättningar och lättare vardag för hästföretagaren. Målet är fler professionella hästföretag med ökad lönsamhet och konkurrenskraft.