– Det är helt oacceptabelt och anmärkningsvärt att vi fått vänta mer än tre år på att få svar på våra ansökningar. I Sverige har vi förvaltningslagen som reglerar hur myndigheter ska hantera ärenden. Kemikalieinspektionen har uppenbarligen brustit i sitt myndighetsuppdrag och det är svensk trädgårdsproduktion som får ta smällen, säger Helena Jonsson, förbundsordförande LRF.

Sedan flera år saknas ett effektivt växtskydd i flera trädgårdskulturer – i så väl den ekologiska som den konventionella produktionen. Skälet är att Sverige är en för liten marknad för att introducera nya växtskyddsmedel på. Framför allt drabbar detta svensk trädgårdsproduktion men också andra grödor som odlas på liten areal. Det här innebär att LRF tvingas att ansöka om utvidgade produktgodkännanden för viktiga växtskyddsmedel till den svenska trädgårdsnäringen eftersom växtskyddsmedelsföretagen inte satsar på Sverige.

Växtskyddsmedel används eftersom skadegörare och ogräs angriper odlade grödor. Skadan de orsakar kan bli mycket omfattande och påverka vår livsmedelsförsörjning av vissa grödor. Vid all odling är växtskyddsåtgärder av olika slag därför nödvändiga.

– Det är inte rimligt att den svenska odlingen utsätts för en snedvriden och i vissa fall omöjlig konkurrens genom att växtskyddsmedel som är tillåtna i resten av EU inte får ett godkännande i Sverige på grund av Kemikalieinspektionens långa handläggningstid. Risken ökar då att produktionen försvinner från Sverige och konsumenterna istället hänvisas till importerade varor där vi inte har någon kontroll på odlingsteknik. Detta är inte förenligt med vad riksdagen beslutat inom generationsmålet, avslutar Helena Jonsson.