Det är bra att länsstyrelserna och Jordbruksverket gjort insatser för att så många lantbrukare som möjligt ska få en utbetalning före årsskiftet säger LRFs vice ordförande Sven Erik Hammar.

- Jämfört med fjolåret så är utbetalningarna redan försenade på grund av nya EU-regelverk. Likviditeten är hårt ansträngd för många lantbrukare, inte minst för mjölkbönderna som drabbats av stora prissänkningar på mjölk.

Det är beklagligt att Jordbruksverket nu även annonserar en ytterligare försening av delutbetalningen på 85% av kompensationsstödet och EKO-stödet från februari till mars och att slututbetalningen görs först hösten 2016.

- Jag hoppas att Jordbruksverket kan hitta lösningar för att undvika dessa försämringar, så att de administrativa problem som utbetalande myndigheter stött på, inte drabbar enskilda lantbrukare avslutar Sven-Erik Hammar.