Med anledning av den obalans som råder på världsmarknaden, i kombination med Rysslands handelsbojkott av livsmedel, är prispressen på mjölk- och mejeriprodukter hög på en redan mättad EU-marknad. Det innebär en svår situation för många av Sveriges mjölkproducenter. I det krispaket som LRF Mjölk har tagit fram presenteras åtgärder som branschen själv bör se över för att behålla en modern mjölproduktion, men framförallt de politiska åtgärder som krävs:

• Hjälp mjölkbönderna igenom den akuta likvidetskrisen som uppstått på grund av den ryska handelsbojkotten. Det kan göras genom ett tillfälligt anstånd med inbetalningen av momsen (som tidigare prövats i anslutning till finanskrisen 2008), statliga garantilån och tidigarelagda utbetalningar av EU-stöd.
• Inför ingen ytterligare särbeskattning för svenska bönder på handelsgödsel, bränsle eller avstånd utan sänk istället den särbeskattning som redan finns idag.
• Förenkla mjölkbondens vardag så att mer tid kan läggas på korna och mindre på administration. Se över detaljnivåerna i regelverket som styr mjölkgården och modernisera beteslagstiftningen.
• Gör mjölken till en viktig del i regeringens nya internationella exportstrategi. Den svenska mjölkproduktionen har både kunskaper och produkter i världsklass.

– Sveriges bönder har ett konkurrensmässigt underläge på grund av det svenska regelverket. Vi tror att det behöver moderniseras utan att backa från det unika läge som vi har när det gäller god djuromsorg, låg antibiotikaanvändning och klimatsmarta mejeriprodukter. Men för att vi ska behålla Sveriges mjölkproduktion, som majoriteten av konsumenterna vill, måste vi mjölkbönder få ett större inflytande över hur målen ska nås, säger Palle Borgström, ordförande i LRFs mjölkdelegation.

– Det är viktigt att det nu sker snabba åtgärder som underlättar den akuta situation som mjölkföretagarna befinner sig i eftersom mjölkproduktionen är en viktig del i landsbygdens ekonomi. Men det gäller även att stärka konkurrensvillkoren på längre sikt. Mjölkbönderna erbjuder inte bara viktiga ekotjänster utan stor potential vad gäller livsmedelsförsörjning och arbetstillfällen i hela landet, säger LRFs förbundsordförande Helena Jonsson.