Regeringens beslut handlar om fördelning av den nationella ersättningen för jordbruket i norra Sverige 2016. Beslutet omfattar även en särskild kompensationslösning för de omkring 200 mjölkgårdar som tappar mycket pengar på grund av att stödområdesindelningen görs på ett annat sätt nästa år.

Inför 2017 har landsbygdsminister Sven-Erik Bucht bjudit in till en översyn av stödkartan, ett initiativ som välkomnas av LRF.

– 2016 års indelning får effekter som drabbar bönder i hela landet. Det gäller exempelvis att väga in andra faktorer än temperatur vid gränsdragningen och inse att de nya villkoren för djurtäthet slår mycket hårt på vissa ställen i landet, säger Helena Jonsson, LRFs förbundsordförande.

– Det är bra att Sven-Erik Bucht hörsammar alla synpunkter som kommit in på stödområdesindelningen, säger Helena Jonsson.