– Beslutet om att stoppa licensjakten är dumhetens seger över förnuftet. Det visar på samhällets oförmåga att hantera ett konkret problem för landsbygden. Trots riksdagsbeslut och beslut om jakt från berörda myndigheter kan förvaltningen inte längre genomföras, säger LRFs förbundsordförande Helena Jonsson.

– Vad som är ännu värre för tamdjurshållningen i Sverige på sikt är att förvaltningsrättens beslut kan innebära att även all skyddsjakt på stora rovdjur stoppas av förvaltningsdomstolarna. Det var precis det som de politiska besluten skulle förhindra. Skyddsjaktbeslut kan och får inte dras i långbänk i domstolar som inte har den ringaste insikt i de faktiska konsekvenserna av att skyddsjakten inte får genomföras. Det handlar inte om hurvida vi ska ha varg eller inte, det handlar om hur vi i god demokratisk ordning ska lösa ett förvaltningsproblem som är mycket större än vargen, säger Helena Jonsson.

– Detta måste nu få en politisk och juridisk lösning. Svensk landsbygd och dess näringar kan inte acceptera ännu en utdragen juridisk cirkus om något så handfast och alarmerande som rovdjurssituationen i framförallt Mellansverige. Det måste ske innan människor som lever med en ökad vargstam helt tappar förtroendet för förvaltningen. Den senaste utvecklingen är ytterligare ett hårt slag mot de som visat förståelse och acceptans och kan riskera att man tar lagen i egna händer, säger Helena Jonsson.