– Det är en viktig signal att EU utfärdar ett stödpaket. Paketet innehåller en rad åtgärder men som tyvärr inte kommer att göra större skillnad för mjölkproducenterna på kort sikt - bönder som behöver kraftfulla åtgärder just nu, säger LRFs förbundsordförande Helena Jonsson.

– Som mest kommer denna åtgärd betyda några öre per liter mjölk för mjölkbonden. Men tillsammans med andra nationella åtgärder så kan vi skapa ett litet andrum för många pressade mjölkföretagare, säger Palle Borgström, ordförande för LRF Mjölk.
– LRF förväntar sig nu att regeringen arbetar för att ta hem en så stor andel av den gemensamma EU-finansieringen som möjligt. Dessa
medel bör sedan ligga till grund för det nationellt finansierade krisstödet till mjölkbönderna på 15 000 euro per företag som LRF anser är nödvändigt, säger Palle Borgström.

– EU-kommissionen gör ett stort nummer av att de försöker underlätta för länderna att göra snabbare utbetalningar av EU-stöd. Men det hjälper inte i ett läge där medlemsländernas myndigheter redan i utgångsläget har planerat för senare utbetalningar än föregående år, säger Helena Jonsson.