-Det är bra att EU-kommissionen kommit fram till hur stödet till krisdrabbade bönder ska fördelas mellan olika länder och att pengarna är tillgängliga i oktober. Nu är det viktigt att regeringen och svenska myndigheter snabbt förbereder en utbetalning till landets mjölkbönder, säger LRFs förbundsordförande Helena Jonsson.

-Sveriges stödpaket på 8,2 miljoner euro motsvarar omkring 2,5 öre/kg mjölk. Det finns länder som fick både mer och mindre än Sverige men jag vet att landsbygdsminister Sven-Erik Bucht under förhandlingarna i Bryssel lagt ned ett stort jobb på att försvara svenska intressen, vilket jag värdesätter, säger Helena Jonsson.

-EUs stödpaket kommer inte att avhjälpa mjölkkrisen men paketet utgör en viktig politisk signal om att EU värnar sin mjölkproduktion. I Sverige behövs också fortsatta åtgärder för att stärka den långsiktiga konkurrenskraften i enlighet med Konkurrenskraftsutredningens förslag. Regeringen måste även återkomma med förslag kring den ekonomiska ram som satts av för lånegarantier men där berörda banker sagt nej till att hantera dessa, säger Helena Jonsson.