– Vi har haft ett bra samarbete med Björn Risinger i hans tidigare tjänst som generaldirektör för Havs- och vattenmyndigheten, HaV. Risingers främsta styrka är att han har förmågan att få myndigheter att arbeta gemensamt. Från LRFs håll ser vi att han har varit starkt bidragande till att samarbetet mellan Jordbruksverket och HaV varit så konstruktivt under de senaste åren, säger LRFs förbundsordförande Helena Jonsson.

– I den nya rollen som generaldirektör för Naturvårdsverket får Björn Risinger ett stort ansvar för Sveriges natur- och miljöfrågor. Jag är positiv till att Risinger har erfarenhet av att jobba nära sektorsmyndigheter och se helheten, då en förutsättning för ett gott natur- och miljöarbete är att inkludera de sektorer och näringar som berörs, säger Helena Jonsson.

– Jag vill gratulera Björn Risinger till utnämningen, säger Helena Jonsson.