- Med rent vatten, högkvalitativa råvaror och duktig industri har vi mycket goda förutsättningar att bli ett ledande exportland för jordbruksprodukter och livsmedel. Därmed är regeringens exportstrategi välkommen. Samtidigt är det nödvändigt att fortsätta värna om goda villkor för konkurrenskraft, som är grunden för framgångsrik export, säger Helena Jonsson, förbundsordförande LRF.

- Särskilt framtidsinriktat känns det att regeringen tar fram en särskild strategi och åtgärdsplan för livsmedelssektorn och skogen. Sektorena känner sig väl hemma i regeringens beskrivning om att Sverige har en näringslivssektor ”där hållbarhet är själva affärsidén”, säger Helena Jonsson.

LRF vill fördubbla värdet av den svenska exporten av jordbruksvaror och livsmedel till 2030.

- Lyckas jordbruket och livsmedelsindustrin med detta har det stor betydelse för den svenska ekonomin och sysselsättningen. Därför vill LRF se ytterligare satsningar på forskning, utveckling och innovation inom jordbruks- och livsmedelssektorn. Sverige kan också behöva tillsätta fler livsmedelsattachéer och öka kunskapen hos fler som arbetar med främjandearbete för just livsmedel på svenska ambassader runt om i världen, säger Helena Jonsson.