– Skattehöjningarna på arbete och energi är sammantaget större än de möjligheter som regeringens reformer inom exempelvis infrastruktur- och klimatområdet erbjuder. Landets småföretagare behöver få mer uppskattning och uppmärksamhet eftersom fler och nya jobb behöver växa fram på bred front, säger Helena Jonsson.

– När det gäller situationen för landets mjölkbönder hänvisar regeringen till ytterligare åtgärder i den livsmedelsstrategi som ska presenteras nästa vår. Eftersom läget är akut måste regeringen agera snabbt och återkomma med nya förslag kopplat till den ekonomiska ram som staten tagit fram för lånegarantier till de skuldsatta bönderna. Nu är det upp till bevis för alla vackra ord, säger Helena Jonsson.

– Jag har stora förväntningar på den kommande livsmedelstrategin och tycker att regeringens intentioner hittills varit bra. Men det är viktigt att regeringens förslag blir konkreta och har en tydlig ambition att öka den svenska livsmedelsproduktionen. Det behövs en rad åtgärder på olika områden för att stärka svenska bönders konkurrenskraft, säger Helena Jonsson.