– Regeringen återkommer med sitt förslag på skattehöjningar för unga anställda vilket jag beklagar. Slopade ungdomsrabatter drabbar arbetslösa unga och företag med tillväxtpotential, säger Helena Jonsson, LRFs förbundsordförande.

– Inför nästa år aviseras nu även betydande skattehöjningar på bensin och diesel som innebär fördyringar för företagare i de gröna näringarna samt boende på landsbygden. Samtidigt tycker jag att det är bra att regeringen uppmärksammar situationen inom jordbruket och skogsbruket genom att fullt ut kompensera dieselskattehöjningen, säger Helena Jonsson.

– Jag har även noterat att landsbygdsministern i lantbrukspressen sagt att en skatt på handelsgödsel inte kommer att införas 2016, säger Helena Jonsson.

– Utvecklingen mot en energisektor som är mer oberoende av fossila bränslen behöver stabila och konkurrenskraftiga spelregler. Därför är regeringens förslag om skattehöjningar på förnybar energi och biodrivmedel som presenterades i dag kontraproduktiva, säger Helena Jonsson