– Regeringens budgetförslag som helhet har mer karaktären av skattehöjningar för företagare inom de gröna näringarna än reformer och åtgärder, säger LRFs förbundsordförande Helena Jonsson.

För tillfället pågår regeringens arbete med att utveckla en nationell livsmedelsstrategi.
– Vårbudgetens aviserade skattehöjningar sätter stort fokus på att den nationella livsmedelsstrategin måste präglas av åtgärder som stärker konkurrenskraften inom jordbruket och trädgårdsnäringen för att möjliggöra tillväxt inom sektorn, säger Helena Jonsson.

– Skattehöjningarna på bensin och diesel innebär fördyringar för företagare i de gröna näringarna och boende på landsbygden. Samtidigt är jag positiv till att regeringen har valt att kompensera jordbruksnäringen genom ökad återbetalning av dieselskatt för jordbruksmaskiner, säger Helena Jonsson.
– Regeringen bör däremot kompensera växthusnäringen för de kraftiga skattehöjningarna på uppvärmningsbränslen som drabbar företagarna hårt, säger Helena Jonsson. 
 
Tidigare i veckan gav regeringen besked om att den kommer att erbjuda hårt pressade mjölkbönder lånegarantier.
– De garantier som landsbygdsminstern har aviserat är välkomna. De underlättar hanteringen av en mycket besvärlig marknadssituation till följd av det ryska importstoppet, säger Helena Jonsson.