– Skatten togs bort 2010 och sedan dess har användningen av handelsgödsel inte ökat. Att införa den igen hade varit ett omodernt och utvecklingsfientligt angreppssätt på ett miljöproblem som kan hanteras på annat sätt, där både miljön och jordbruket gynnas, avslutar Helena Jonsson.