Att regeringen nu satsar 76 miljoner kronor, utöver det nyligen beslutade EU-stödet, ger 152 miljoner kronor till landets mjölkbönder. Det ger 5 öre per kilo mjölk eller cirka 35000 kronor totalt till en genomsnittlig mjölkgård.

– Nu kan vi mjölkbönder i regionen äntligen se ljusare på framtiden - även om det viktigaste är att mjölkpriset fortsätter att stiga. Det här är frukten av ett långt påverkansarbete som förts både på regional- och på riksnivå. Vi har länge försökt få till stånd stöd som stärker likviditeten på mjölkgårdarna, säger Håkan Lundgren.

– Som nästa åtgärd måste politiken ge oss rätt förutsättningar för att stärka konkurrenskraften på gårdsnivå. Den regionala livsmedelsstrategin är en sådan del som måste ha tydliga mål för att vi ska kunna utveckla svensk livsmedelsproduktion stärka den gröna näringen i området, säger Håkan Lundgren.