Gemensamt med Svenska Jägareförbundet, Jägarnas Riksförbund, Svenska Samernas Riksförbund och Föreningen Sveriges Fäbodbrukare har LRF beslutat att inte delta i regeringens vargkommitté.

– Orsaken är enkel. Vi har en nyligen beslutad rovdjurspolitik som nu stegvis genomförs i form av en regionaliserad rovdjursförvaltning. Det har tagit många år av utredningar och politiskt arbete för att få fram en till stora delar rimlig rovdjursförvaltning. Det finns mer att önska, men nuvarande system är en bra grund och måste få ta tid. Vi behöver inga nya utredningar, säger LRFs förbundsordförande Helena Jonsson.

I Naturvårdsverkets nationella rovdjursråd deltar alla berörda organisationer i det löpande arbete som rovdjursförvaltningen kräver. På sikt bör den nu påbörjade förvaltningen utvärderas.

– Även i det skedet är Naturvårdsverkets nationella rovdjursråd rätt forum för att följa och stödja myndigheternas utvärdering av arbetet med rovdjursförvaltningen, säger Helena Jonsson.