– Det är väldigt glädjande att vi får till en fortsättning. LRF Trädgård satsar en halv miljon kronor per år under kommande avtalsperiod som sträcker sig till och med 2017. En kunskapsbaserad utveckling bidrar till att stärka konkurrenskraften hos befintliga trädgårdsföretag. Vi kan öka den svenska marknadsandelen och skapa utrymme för nya marknader och företag, säger Eva Anflo, chef för LRF Trädgård.

LRF Trädgård kommer att inneha ordförandeskapet och två ytterligare platser i styrgruppen för projektet. Nytt för denna period är att antalet samverkande parter har ökat från 12 till 17.

– Ett ökat engagemang ger oss en bekräftelse på att projektet har varit lyckat och gett konkreta resultat. Samverkan är en framgångsfaktor och med fler parter i Tillväxt Trädgård får vi nu en ytterligare möjlighet att verka i samtliga regioner i landet, säger Eva Anflo.

Plattformen för verksamheten kommer att finnas på SLU Alnarp. Sveriges Lantbruksuniversitet- LTV fakulteten i Alnarp är också en av initiativtagarna och även en av huvudfinansiärerna.

Övriga samarbetspartners och finansiärer är SP Food and Bioscience och JTI – Institutet för jordbruks- och miljöteknik AB, Hushållningssällskapen i Skåne, Kalmar-Kronoberg-Blekinge, Östergötland, Norrbotten-Västerbotten, Skaraborg, Halland, Väst, Gotland, Västernorrland samt HS Konsult, Lovang Lantbrukskonsult AB, Virgo Grön Konsult, Cascada AB och Växa Sverige Ekonomisk Förening.