– Det visar att de frågor som LRF driver är viktiga för många i landet. Jag känner stor ödmjukhet och glädje inför att så många, via sitt medlemskap, vill engagera sig. Det är därför viktigt för vår verksamhet att både förnya oss och samtidigt hitta sätt att bevara det som är vår kärna, säger LRFs förbundsordförande Helena Jonsson.

Under supervalåret 2014 har LRF haft flera politiska framgångar genom att föra upp landsbygden- och jordbrukets frågor på agendan för den politiska debatten under parollen Sverige är större än storstan. Bland annat tack vare organisationens livsmedelsstrategi som fastslogs 2011 har under året de flesta riksdagspartier ställt sig bakom behovet av en nationell livsmedelsstrategi.

– Under 2015 gäller det att bidra med inflytande i arbetet med en nationell livsmedelsstrategi och fortsätta arbetet för att förbättra konkurrenskraften för företagare i de gröna näringarna. Inte minst är det viktigt att stärka konkurrensvillkoren i förhållande till andra länder, exempelvis i fråga om gödsel- och dieselskatter, säger Helena Jonsson.

2013 var antalet medlemmar i LRF 172 662, vilket ger ett medlemstapp på knappt en procent 2014. Även om medlemsantalet i flera län har minskat under året ökade både Jämtland- och Gälveborg län sitt medlemsantal. 2014 påbörjade LRF arbetet med projektet LRF 2015 som är en översyn av LRFs organisation och finansiering. Det innebär vissa förändringar i medlemskapet och medlemsavgifterna.

– Förändringsarbetet som initierades av förbundsstyrelsen 2012 är nödvändigt för att LRF ska fortsätta vara en slagkraftig intresse- och företagarorganisation, och framförallt erbjuda största möjliga medlemsnytta även i framtiden, säger LRFs VD Anders Källström.

LRF finns över hela landet i 17 regioner, 1064 lokalavdelningar, 274 kommungrupper samt ett kontor i Bryssel.