Mikael Bäckström är 53 år och driver Galthults lantbruk utanför Aneby i Småland tillsammans med sin äldste son. Gården innefattar 120 mjölkkor samt rekrytering. Mikael Bäckström är länsförbundsordförande för LRF i Jönköpings län sedan 2005. Han har också flera andra förtroendeuppdrag, bland annat som ledamot i styrelsen för LRF Konsult AB och som ledamot i styrelsen för Länsförsäkringar i Jönköpings län.

– Mikael har lång erfarenhet av strategiskt LRF-arbete på regional nivå. Valberedningen ser att han har en stor analytisk förmåga, kan dra slutsatser och se hur konsekvenser av politiska beslut slår för den enskilde företagaren. Mikael har också gjort sig känd för sin tydlighet när det gäller vikten av konkurrenskraft för basproduktionen. Med sin bredd och starka förankring blir Mikael en viktig kugge i det framtida LRF-arbetet, säger Stig-Erik Carlsson, valberedningens ordförande.

Sven Norup är 53 år och bor i Knislinge i Skåne. Han driver tillsammans med sin hustru ett lantbruk med 300 ha växtodling, bland annat stärkelsepotatis, oljeväxter och specialgrödor. Företaget bygger också bioenergianläggningar samt mikromejerier och andra anläggningar för livsmedelsförädling i containerformat. Sedan 2006 är Sven Norup ordinarie ledamot av Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien.

– Sven är en framgångsrik företagare. Med växtodlingsgården som bas har han utvecklat nya verksamheter inom både förnyelsebar energi och livsmedelssegmentet. Hans breda erfarenhet från olika affärsområden borgar för ett helhetsperspektiv och koncernstyrelsetänk. Valberedningen ser att Sven har mycket att tillföra LRF inom en lång rad utmanande områden, alltifrån den långsiktiga finansieringen av verksamheten till förverkligandet av energi- och livsmedelsstrategierna, säger Stig-Erik Carlsson, valberedningens ordförande.

Beslutet om Mikael Bäckström och Sven Norup kommer att väljas in i förbundsstyrelsen fattas den 26-27 maj av LRFs riksförbundsstämma, som hålls på Sånga-Säby Hotell & Konferens på Ekerö utanför Stockholm. Valberedningen föreslår att antalet ledamöter i styrelsen ska vara oförändrat tolv. Två av ledamöterna i den nuvarande förbundsstyrelsen står inte till stämmans förfogande för omval. Dessa är Thomas Magnusson och Bengt Persson.