– Det är fantastiskt att se allmänhetens stora engagemang för mjölkbönderna. Det visar återigen att Sveriges konsumenter har ett stort förtroende för landets bönder och att konsumenterna vill ha en inhemsk produktion som ger högkvalitativa livsmedel, öppna landskap och jobb i hela Sverige, säger LRFs förbundsordförande Helena Jonsson.

Namninsamling startade den 19 augusti och hittills har nästan 65 000 skrivit på. Genom namninsamlingen vill LRF ge konsumenterna en stark, samlad röst att påverka politiken. Undersökningar visar att Sveriges konsumenter har gott förtroende för den svenska bonden som livsmedelsproducent och att nio av tio vill ha svensk mjölk.

Sedan förra sommaren har mjölkpriset sjunkit med 25 procent och mjölken kostar nu ofta mer att producera än vad bonden får betalt för den. Sveriges bönder får lika mycket betalt för mjölken som sina kollegor i andra länder. Däremot har de ett högre kostnadsläge jämfört med konkurrentländerna på grund av strängare miljö- och djurskyddsregler. Något som politiken kan kompensera för.

– Om inte Sveriges bönder får ersättning för de högre kostnaderna och utvecklingen fortsätter i samma takt som nu, riskerar en stor del av Sveriges mjölkbönder att slås ut i framtiden, säger Helena Jonsson.

Namnlistorna kommer att överlämnas till landsbygdsministern den 21 september i samband med riksdagens budgetdebatt.

lrf.se/formjolken