– Det känns riktigt roligt. Att ta emot det här priset är inget man kunde ta för givet eftersom konkurrensen har varit så hård. Detta är ett perfekt tillfälle för oss att marknadsföra vårt företag vidare, säger Eva Pettersson.

Naturskogs kärnverksamhet är skötsel av tätortsnära skogar, naturreservat, naturvårdsområden och betesmarker. Företaget erbjuder även förvaltningsplaner och förvaltning av skogsfastigheter. Naturskog har 13 heltidsanställda. Som redskap i markskötseln finns även betesdjur i form av nötkreatur och får.

Priset på 100 000 kronor delas ut under LRFs riksförbundsstämma den 27 maj.

Juryns motivering lyder:

Peter Saarikoski och Eva Pettersson, med företagaet Naturskog AB, har funnit sin nisch i skötsel av tätortsnära naturvårdsområden. 13 anställda, underentreprenörer och gårdens betesdjur är delaktiga i framgången. Peter och Eva är inspiratörer när det gäller att utveckla nya affärer i de gröna näringarna. Naturskog AB har starkt tillväxtfokus, företaget präglas av entreprenörskap kombinerat med god struktur och ordning och reda.

Årets Spjutspets är en tävling där ett antal snabbväxande och lönsamma lantbruksföretag med hållbara affärsplaner, god djurhållning och attraktiva arbetsplatser analyseras. Av de företag som nomineras utses ett till Årets Spjutspets. Tävlingen finansieras och arrangeras av LRF i samarbete med LRF Konsult, Land Lantbruk, Swedbank och samverkande Sparbanker.