-Det är ett allvarligt problem och en ren provokation att Naturvårdsverket förvandlar hela verkligheten om rovdjurens påverkan till ett teoretiskt medelvärde, beräknat på hela Sverige. Dessutom är det underlag som verket utgått ifrån är rent vetenskapligt så dåligt att det inte går att besvara regeringsuppdraget, säger Helena Jonsson.

-Jag träffar ofta människor som lever i vargland på landsbygden. Det psykiska lidandet som de drabbade utsätts för på grund av vargarnas närvaro och dess hårdföra beskyddare, går aldrig att ersätta. Som djurägare har jag har stor förståelse för den oro och maktlöshet som många av mina kollegor i vargområden känner, avslutar Helena Jonsson.

Läs hela LRFs öppna brevet till Naturvårdsverket på www.lrf.se