Genom en samlad röst hoppas vi kunna sätta tryck på respektive lands politiker. Det pågår just nu intensiva förhandlingar i EU om den kommande lagstiftningen som kommer att ha avgörande betydelse för framtida användning av antibiotika inom djurhållningen. Många är de som vill behålla möjligheten att kunna ge antibiotika förebyggande för att stötta en bristfällig djurhantering, säger förbundsordförande Helena Jonsson.

–Bönderna i Norden använder minst antibiotika inom EU. Det visar tydligt att förebyggande antibiotikabehandling inte behövs. Med ett genomtänkt djurhälsoarbete och långvarigt arbete med att bekämpa sjukdomar klarar man sig utan ett antibiotikaparaply, säger Helena Jonsson.

– Antibiotikaresistens är ett globalt hot mot folkhälsan. Agerar vi inte nu försitter vi en unik möjlighet att få stopp på en av de värsta avarterna av ansvarslös antibiotikaanvändning – den att ge antibiotika till friska djur som inte behöver det, avslutar Helena Jonsson.

Undertecknar brevet gör förutom Helena Jonsson, ordförande för norska Norges Bondelag, isländska Bændasamtök Íslands, finska Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto och danska Landbrug & Fødevarer.