Salmonellahjälpen är en ny typ av försäkring som vänder sig till mjölk- nötkötts- och grisföretagare. Med hjälp av den kan drabbade djurägare få hjälp av experter att hantera saneringsprocessen och söka den ersättning man har rätt till. Även krishantering för hela familjen och alla anställda ingår i försäkringen. Målsättningen är att företagaren ska komma tillbaka till full produktion igen så snabbt som möjligt.

Och försäkringen är efterfrågad. Enligt LRFs företagarundersökning är 92 procent av de tillfrågade intresserade av personlig hjälp och stöd av experter att hantera situationen om deras gård skulle spärras. 15 procent är oroliga för att djuren på deras gård ska drabbas av smittan.

– Att få gården spärrad för salmonella är ett hårt slag för en djurägare och företagare. Det kan ta hundratals timmar och kosta hundratusentals kronor att sanera gården. Det är inte ovanligt att gården är spärrad upp till ett år eller ännu längre. Och även om företagaren kan få en del av förlusterna ersatta från Jordbruksverket och i bästa fall även från privata försäkringar så får företagaren aldrig hundra procent av förlusterna ersatta. Därför är vi glada att vi nu kan erbjuda våra medlemmar den här försäkringen, säger LRFs ordförande Helena Jonsson.

I materialet runt Salmonellahjälpen ingår även en film och ett faktamaterial ”Salmonella smittar inte genom handslag - Sanningar och myter om salmonella.” Dessa är framtagna för att öka omgivningens kunskap om salmonella.

Sverige är bland de främsta länderna i världen på att bekämpa salmonella. Det innebär att endast ett fåtal gårdar blir spärrade för salmonella varje år och att livsmedel som tillverkas i Sverige i praktiken är fria från salmonella. Den vanligaste orsaken att få in salmonellasmitta i besättningen är vid inköp av djur, men det händer också att inköpt foder är smittat med salmonella. Eftersom smittämnet förekommer i miljön omkring oss går det inte att utrota sjukdomen helt.

http://www.lrf.se/salmonellahjalpen-filmer

För mer information om försäkringen Salmonellahjälpen, kontakta Christina Lindblad-Hrasteu på telefon 072-213 50 02 eller e-post christina.lindblad.hrasteu@lrf.se

För kontaktuppgifter till en drabbad lantbrukare, mer information om filmerna samt statistik på antal spärrade gårdar i dagsläget och de senaste åren kontakta Ann-Kristin Törnqvist på telefon 0768-16 70 27 eller ann-kristin.tornqvist@lrf.se