Bengt Persson har bland annat en bakgrund i LRFs riksförbundsstyrelse. Ny styrelseledamot i LRF Samköp är Per Stenström. Per Stenström är idag VD i Bertegruppen som består av bland andra SIA Glass, Berte Qvarn och Berte Gård.

Så här ser styrelserna ut i LRFs dotterbolag:

LRF Konsult

Anders Källström, ordförande
Åsa Odell, vice ordförande
Håkan Nilsson (nyval)
Gunilla Forsmark Karlsson
Per Olof Nyman

Ann Gyllensvärd (arbetstagarrepresentant)
Christina Zetterström (arbetstagarrepresentant)
Jörgen Bengtsson (arbetstagarsuppleant)
Pär Wiklund (arbetstagarsuppleant)

LRF Media

Anders Källström, ordförande
Sven-Erik Hammar, vice ordförande
Lars Henrik Andersson
Maria Jonsson
Camilla Wallander

Ann Lindén (arbetstagarrepresentant)
Eva Froby (arbetstagarrepresentant)
Sara Johansson (arbetstagarsuppleant)
Ann-Kristin Sahlin (arbetstagarsuppleant)

LRF Försäkring

Erik Pihlo, ordförande
Anders Källström, vice ordförande
Hans Eklund
Sofia Karlsson
Katarina Lidén

Sigill Kvalitetssystem

Anders Holmestig, ordförande
Cecilia Gyldén (nyval)
Bengt Persson (nyval)

LRF Samköp

Ann Henriksson, ordförande
Erik Pihlo, vice ordförande
Per Stenström (nyval)

By-gruppen

Anders Källström, ordförande
Anders Holmestig, vice ordförande
Pernilla Wingårdh

Macklean Strategiutveckling

Ann Henriksson, ordförande
Hans-Åke Hammarström
Maria Norrfalk