Sajten Miljöhusesyn.nu nylanseras nu som en helt webbaserad produkt. Webbplatsen har under våren fått ett ansiktslyft med flera förbättrade funktioner. Genom att registrera sina verksamheter och gårdens geografiska läge kan man anpassa sin miljöhusesyn och får då endast fram de regelverk som är aktuella för den egna gården.


Miljöhusesyn är framtagen av LRF i nära samarbete med Jordbruksverket. Andra berörda myndigheter har konsulterats.