– Intresset för tomater har vuxit bland matintresserade. Nu efterfrågas tomater med olika karaktärer för olika smakinriktningar och ändamål. Balans mellan sötma och syra, konsistens, storlek, färg och form – allt beror på hur tomaten ska användas och vilka preferenser just den konsumenten har. Detta är bakgrunden till att svenska tomatodlare kraftigt ökar volymerna av olika typer av specialtomater, säger Thomas Lilja, ordförande i LRF Trädgård/Växthusgrönsaker.

Tomatodlingen i Sverige omfattar cirka 300 000 kvadratmeter växthusyta. På ungefär halva ytan odlas vanliga röda, runda tomater och på den andra halvan odlas specialtomater inklusive kvisttomater. Årets skörd är beräknad till cirka 8 000 ton vanliga tomater och cirka 5 000 ton specialtomater. Skörden per arealenhet är alltså betydligt lägre för specialtomater än för vanliga runda, vilket är en del av förklaringen till det högre kilopriset för specialtomaterna.

Svensk tomatproduktion blir allt mer klimatsmart och hållbar. Idag värms mer än 90 procent av tomatodlarnas växthusareal med förnybar energi eller spillvärme. Odlingen sker i de allra flesta fall i slutna, recirkulerande system som inte läcker någon växtnäring till omgivande miljö och vattendrag.

thomas@elleholmstomater.se