Plats: Sånga-Säby Hotell & Konferens, Ekerö
Dag: Tisdag den 26 maj och onsdag den 27 maj

Media är välkomna att delta. Ackreditering görs på lrf.se/stamma2015. Vid anmälan kan logi bokas på Mornington Hotel i Bromma. Kostnaden hanteras direkt med hotellet.
Eventuell avanmälan ska ske senast den 25 maj kl 15.00, i annat fall debiteras stämmoavgift (avser luncher, stämmomiddag samt annan förtäring i pressrummet).

Hålltider från programmet

Tisdag den 26 maj
11.30 Stämman öppnas
11.35 Inledningstal av LRFs förbundsordförande Helena Jonsson
12.00 Årets Lokalavdelning
12.30 Lunch
13.30 Anförande av VD Anders Källström
17.30 Stämman ajourneras
19.00 Stämmomiddag

Onsdag den 27 maj
08.30 Stämmoförhandlingarna återupptas
10.45 Gästföreläsare Staffan Landin
11.45 Prisutdelning Årets Spjutspets
12.00 Lunch
13.00 Stämmoförhandlingar
15.30 LRFs Guldnål delas ut
16.00 Stämman avslutas

LRFs riksförbundsstämma går även att följa via webbutsändning på lrf.se