Mer än 600 bönder från hela landet befann sig på Mynttorget när Sven-Erik Bucht tog emot namninsamlingen under en manifestation för svensk mjölk och svenskt lantbruk.

– Det är fantastiskt att så många bönder tog sig till Stockholm i dag. Genom namninsamlingen visar vi politikerna att svenska mjölkbönder behövs och efterfrågas samt bidrar till ett hållbart Sverige, säger Helena Jonsson.

– Landsbygdsministern hänvisade till åtgärder i den livsmedelsstrategi som ska presenteras nästa vår. Det räcker inte. Läget är akut och det krävs att regeringen agerar nu. Ord måste bli till handling och till konkreta åtgärder i budgeten, säger Helena Jonsson.

– Hösten kommer att vara avgörande för i vilken utsträckning mjölkproduktionen kommer att finnas kvar i Sverige. Vi gör allt vad vi kan men politikerna måste lägga allt krut på att hitta konstruktiva lösningar som på allvar kan förbättra mjölkböndernas förutsättningar att driva konkurrenskraftiga företag, säger Palle Borgström, ordförande för LRFs mjölkdelegation.

Namninsamlingen för mjölken startade den 19 augusti och resultatet visar på ett stort stöd från allmänheten.Undersökningar visar att Sveriges konsumenter har gott förtroende för den svenska bonden som livsmedelsproducent och att nio av tio vill ha svensk mjölk. När man skrivit på för mjölken skriver man på för LRFs åtgärdsförslag. Det här behöver politikerna göra:

*Genomföra, som många länder inom EU, akuta likviditetsåtgärder för att säkra mjölkproduktionen på kort sikt, som företagsstöd. Om de utlovade statliga lånegarantierna inte blir verklighet är detta ännu mer angeläget.

*Ersätta bönderna för de strängare miljö- och djurskyddsregler som gäller i Sverige och som gör svenska livsmedel säkrare men dyrare att producera.

*Höja återbetalning av dieselskatten till lantbruksföretag till 3 kronor per liter, så att den närmar sig nivån för övriga EU.

*Garantera att EUs ersättningar och stöd betalas ut i tid.

Läs mer på lrf.se/formjolken