- Det är glädjande att vi har så mycket höstraps. Vintern har varit gynnsam och vi ser fram emot en skörd som kan bli rekordstor. Höstraps har en skördepotential som är nästan dubbelt så stor per hektar jämfört med vårraps. Tack vare en intensiv växtförädling och skickliga odlare har det blivit möjligt att odla höstrapsen i en större del av landet, säger Anneli Kihlstrand, VD för Sveriges Frö- och Oljeväxtodlare.

Den väntande skörden på drygt 300 000 ton rapsfrö kommer att tas om hand av Sveriges största oljefabrik i Karlshamn samt av mindre lokala rapsoljeproducenter. Resultatet efter oljepressningen blir hälften olja med hälsosamma fetter och hälften proteinfoder till de svenska djuren. På så sätt minskar importbehovet av både matolja och sojafoder.

- För att kunna fortsätta och befästa denna framgång behöver vi kunna konkurrera med övriga EU. En gemensam marknad kräver också en gemensam verktygslåda av insatsmedel i växtodlingen. Svensk raps har stark utvecklingspotential om vi får samma förutsättningar som våra kollegor i EU, säger Kjell Ivarsson, chef LRF Växtodling.