– Det är ett akut läge. Obalansen på världsmarknaden i kombination med Rysslands handelsbojkott har sänkt hela den europeiska mjölkmarknaden. Om vi ska ha någon mjölkproduktion kvar i Sverige måste svenska politiker ta ansvar för att lösa de problem som svensk detaljstyrning har skapat och EUs utrikespolitik på ett dramatiskt sätt förvärrat, säger Palle Borgström, ordförande för LRF Mjölk.

Under sex månader har betalningen till mjölkbonden sjunkit med 27 procent, och världsmarknadspriserna med 60 procent under de senaste två åren. Det har gjort att mjölkbondens marginaler har minskat med 40 procent. Som åtgärder vill LRF Mjölk bland annat se till att införa statliga lånegarantier för att mjölkföretagen ska kunna överleva den aktuella krisen, och anpassa beskattningen av diesel och energi.

I en intervju med Sveriges Radios P1 Morgon i dag, lovade landsbygdsminister Sven-Erik Bucht att tillsätta en grupp med representanter av bland andra mjölkbönder, politiker och handel för att föra en diskussion om vad som kan göras för att stödja den svenska mjölkproduktionen.

– Det är välkomnande att landsbygdsministern öppnar upp för en diskussion, men det krävs handling nu. Mjölken är motorn i landsbygdens ekonomi. Om mjölkproduktionen faller påverkar det många andra av landsbygdens företag, säger LRFs förbundsordförande Helena Jonsson.