– Forskning visar att Sverige är bäst i klassen när det gäller lägst utsläpp per kilo kött. En köttskatt som läggs rakt av på allt kött oavsett ursprung och produktionssätt skulle inte gynna klimatet. Snarare tvärtom. Risken är stor att konsumenterna fortsätter att välja det billigaste köttet, med andra ord det importerade, säger Helena Jonsson, förbundsordförande LRF.

– LRF vill att all livsmedelsproduktion i Sverige ska växa, såväl köttproduktionen som växtodlingen. I en framtid med en växande befolkning och allt större klimateffekter är det ett stort resursslöseri att många hundra tusen hektar jordbruksmark tagits ur produktion och stora delar av landet idag hotas av igenväxning. Det är ett resursslöseri som regeringen borde bekymra sig mer om, säger Helena Jonsson.

– Regeringen borde istället satsa på en nationell strategi för biobaserad ekonomi. Klarar vi inte av att få ned utsläppen från fossila bränslen så kommer vi inte att klara klimatmålen, säger Helena Jonsson.