så att deras utbetalningar inte försenas, säger Helena Jonsson.

– En annan fråga som är viktig är att kunna göra en bedömning av hur avsatta medel i landsbygdsprogrammet för 2015 kommer att utnyttjas. Det är viktigt att pengarna i programmet används för att stötta det aktiva jordbruket. I fråga om kompensationsstödet har LRF föreslagit en översyn med hänsyn till utfallet av årets SAM-ansökan. Och även andra omfördelningar kan behöva övervägas, avslutar Helena Jonsson.