– Omsättningsökningen kan förklaras med att marknaden och intresset för utemiljöer växer. Plantskolorna är en viktig del av trädgårdsnäringen och en inhemsk produktion av växter som är anpassade för det svenska klimatet är en tydlig konkurrensfördel, säger Eva Anflo som är chef för LRF Trädgård.

Omsättningen inom plantskoleproduktionen har gått upp med 47 % och produktionsvärdet har också ökat de senaste tio åren, visar siffror från Jordbruksverket och LRF Trädgård.
– Det beror troligen på att det idag efterfrågas mycket större storlekar på alla typer av växter än för tio år sedan. Kommuner och anläggare väljer till exempel att plantera större storlekar på träden man planterar nu än tidigare, säger Patrick Svensson, ledamot i LRF Trädgård/Plantskolas styrelse.

Även andra växter väljer plantskolornas kunder att köpa i större storlekar. Perenner och prydnadsgräs blir allt vanligare i större krukor och även buskar säljs mer av i solitära storlekar. Kunderna efterfrågar ett färdigt resultat direkt. Eftersom plantskolekulturerna är långa – för träd ibland uppåt 10 år, förklarar denna utveckling också varför produktionsvärdet har stigit.

Tydligast utveckling ser de svenska plantskolorna på entreprenadsidan med både kommuner och anläggare som handlar växter till utemiljöer.
– Vi har fått fler kunder och både gamla och nya kunder köper mycket mer växter än tidigare. Köpmönstren har också förändrats, till exempel är användningen av perenner enorm idag jämfört med för tio år sedan, säger Patrick Svensson.

Fler är intresserade av utvecklingen för plantskolenäringen i Sverige. Den 16-18 juni arrangerar European Nurserystock Association, ENA, en sommarkongress i Helsingborg med omnejd där LRF Trädgård/Plantskola står som värd. ENA är ett samarbetsorgan för Europas plantskoleorganisationer och består av 17 stycken europeiska plantskoleorganisationer, varav 14 stycken finns i EU-länderna.

– Det ska bli roligt att få visa upp svensk plantskoleproduktion för våra europeiska systerorganisationer, säger Patrick Svensson, som även representerar LRF Trädgård/Plantskola i ENA.

För mer information om svensk plantskoleproduktion, ENA eller ENAs sommarkongress, kontakta:
Maja Persson, LRF Trädgård, tfn 0413-55 90 32, e-post maja.persson@lrf.se
Patrick Svensson, ENA representant för LRF Trädgård/Plantskola, tfn 070-737 10 01, e-post patrick@bjorkhaga.se
Miriam Dovrén, ordförande för LRF Trädgård/Plantskola, tfn 070-760 23 60, e-post miriam.dovren@eriksbo-plantskola.se